Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megtisztel vásárlásával! Reméljük, elégedett lesz szolgáltatásunkkal.

Kizárólag az aktuális magyar cégjegyzékben megtalálható, érvényes adószámmal rendelkező egyéni vállalkozókat, cégeket, intézményeket szolgálunk ki!

Nincs minimális rendelési érték.

Általános Szerződési feltételek:


Szolgáltató: MAROBO Bt.
A vertespapir.hu oldalon található termékek eladója a MAROBO Bt. továbbiakban, mint Eladó
Székhely: 2896 Szomód Akácfa utca 66.
Cégjegyzékszám: 11-06-009318
Kibocsájtó cégbíróság: Tatabányai Törvényszék 
Adószám: 22143327-2-11
Telefonszám: 30/710-3260
E-mail: info(kukac)vertespapir(pont)hu
Ügyfélszolgálatunk telefonon elérhető munkanapokon, hétfőtől - péntekig 8.00 - 16.00 óráig.
A szerződés nyelve magyar.
Megrendelés:

A rendelés feladása és elküldése azt jelenti, hogy a Megrendelő, továbbiakban mint Vevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket. A rendelés feladása még nem minősül szerződéskötésnek. A rendelés feladásakor visszaküldött automatikus rendelési tájékoztató e-mail nem számít visszaigazolásnak, azzal csak azt tudatjuk, hogy megrendelése bekerült a rendszerünkbe. Amennyiben rendeléséről a tájékoztatót nem kapja meg, úgy kérjük ismételje meg rendelését, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Munkatársunk a rendelés feldolgozása után e-mailben visszaigazolást küld a Vevő által megadott e-mail címre. Amennyiben a vásárló 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazolást, mentesül ajánlati kötöttsége alól.
A visszaigazolás írásba foglalt szerződésnek minősül, azaz a rendeléssel és annak visszaigazolásával távollévők között magyar nyelven köttetett írásbeli szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között . Ezen dokumentumokat iktatjuk és tároljuk. A Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat tudomásul vette, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Szigorú számadású nyomtatványok vásárlása:


Szigorú számadású nyomtatványokat csak azon Vevőink vásárolhatnak tőlünk, akik tudomásul veszik, hogy adataikat (magánszemélyként nevüket és adószámukat) cégünk rögzíti, nyilvántartja és a megfelelő jelentésekben az adóhivatal számára is elérhetővé teszi. Kiszállítás esetén a megrendelést követően Ügyfélszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot nyilatkozattétel céljából, melyben igazolja, hogy ki képviseli a céget szigorú számadású nyomtatványok vásárlása esetén.
A MAROBO Bt. az így birtokába jutott személyes adatokat nem szolgáltatja ki, az intézkedésekre a nyomtatványokkal való esetleges visszaélések megakadályozása érdekében van szükség.
Szigorú számadású nyomtatvány vásárlására postai úton, utánvétellel nincs lehetőség, csak abban az esetben vásárolhatóak ha kollégáink személyesen szállítják ki a megrendelést.
Kérjük a megrendelés előtt e-mailben vagy telefonon érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál a szállítás feltételeiről.

Árak:


A vertespapir.hu oldalon feltüntetett árak Bruttó árak, amelyek tartalmazzák az ÁFÁt, de nem tartalmazzák a szállítás költségeit. Az Eladó fenntartja a jogot magának, hogy a vételárakat bármikor megváltoztathassa. A változtatás akkor lép életbe, amikor az új ár a vertespapir.hu oldalán megjelenik. A korábban már megrendelt és visszaigazolt termékek árát a változtatás nem érinti.
Az internet jellegéből adódó technikai hibákért, elírásokért, pontatlan árakért cégünk nem vállal felelősséget. A nyilvánvalóan téves, elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár esetén nem vagyunk kötelezhetőek a termék hibás áron történő kiszállítására.  Ebben az esetben felajánljuk a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben a vevő a felajánlott árat nem találja elfogadhatónak elállhat vásárlási szándékától.

Fizetési módok:

A számla kiállítója: MAROBO Bt.
Utánvétel: kiszállításkor, átvétel során fizetendő egy összegben az áru ára és a szállítási költség
Átutalás: szerződött partnereinknek engedélyezett a szerződésben foglalt határidejű átutalásos fizetés.
Előutalás: van mód előutalásra is, amennyiben partnerünk nem szeretné készpénzben kiegyenlíteni a számlát.


Szállítás:

A szállítással kapcsolatos információk a Házhoz szállítás menüpontban találhatóak meg részletesen.
Visszavásárlási garancia, elállási jog:


Érvényes, a Megrendelőre nézve kötelező erejű megrendelésnek minősül minden olyan irat, melyen a Megrendelő cég neve és bármely képviselőjének vagy alkalmazottjának aláírása szerepel, és mindazok az vertespapir.hu webáruház rendszere által küldött visszaigazolások, amelyekre nem érkezik lemondás. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt bemutatott képek - a termékekről - egyes esetekben nem adják vissza 100%-ban a termék tényleges megjelenését.
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

Ebben az esetben a felmerülő esetleges költségek (postaköltség, és egyéb kiadások) a Vevőt terhelik.
Egyedi, kifejezetten a Vevő kérésére, igényére gyártott vagy beszerzett termék esetében valamint, romlandó, minőségét rövid ideig megőrző termék esetében a visszavásárlási garancia nem érvényes.

Csak bérmentesítve visszaküldött csomagot áll módunkban elfogadni az eredeti számlát vagy másolatát mellékelve. Utánvéttel vagy portósan feladott csomagokat technikai okokból nem tudunk fogadni.
Elállási jog gyakorlása céges vásárló esetén, avagy mikor minősül a vásárló fogyasztónak?:

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében annak rendelkezéseit a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződések) kell alkalmazni.

A Ptk. kötelmi jogi szabályait tartalmazó Hatodik Könyve a 93/13/EGK irányelv 2. cikk b) pontjának megfelelően azon természetes személyekre szűkíti le a fogyasztó fogalmát, akik a saját szakmájuk, üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül kötnek szerződést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Rendelet hatálya nem terjed ki:

  • a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyekre (legyen az akár jogi-, vagy természetes személy);
  • a nem természetes személyekkel megkötött szerződésekre;

Amennyiben tehát vállalkozás köt szerződést webáruházzal termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására, úgy a fogyasztónak nem minősülő vevőt nem illeti meg az indokolás nélküli elállás joga. Az elállás ebben az esetben már „csak” szerződésszegés esetén vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján lehetséges és a Ptk. elállásra, felmondásra vagy hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alkalmazandóak a fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései helyett, mely szerint ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.

Amennyiben a megvásárolt termék bármilyen okból kifolyólag nem felel meg az igényeinek, a visszaküldéssel kapcsolatban kérjük keresse ügyfél szolgálatunkat írásban vagy telefonon.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  • A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
  • A személyes adatok, továbbá a mentett postai címek bármikor ellenőrizhetőek, megváltoztathatóak bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban.
  • A megrendelés adatai a megrendelést lezáró áttekintő lépés során a Kosár alján megjelenő Vissza gomb segítségével módosíthatóak.

Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon az info@vertespapir.hu e-mail címen vagy +36 30 710 3260 telefonszámon, vagy a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva.

Jótállás, szavatosság:

Jótállási igények érvényesítéséhez a vásárlásról kiállított számlát őrizze meg. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.


Felelősség:

A Vevő a rendelés leadásával illetve a regisztrációval egyidőben, magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Kijelenti, hogy azt ismeri, tisztában van a rendelés, és a teljesítés feltételeivel, ismeri az internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) is. A vételáron felül a vásárlót terheli a szállítás költség, mely a rendelési összesítőn külön tételben feltüntetünk erről automatikus rendelési tájékoztatót küldünk. Munkatársunk a megrendelés feldolgozása után visszaigazolást küld, mely tartalmazza a szállítási határidőt és a csomagolás költségét is. A visszaigazolás írásba foglalt szerződésnek minősül, azaz a rendeléssel és annak visszaigazolásával távollévők között köttetett írásbeli szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be, egyedül, a Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolóktól. Az Eladót nem terheli felelősség az Interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, ami megakadályozhatja a zavartalan működést, valamint nem felelős a szoftver, a program, vagy más technikai hiba miatt bekövetkezett semmilyen hiányosságért. Az Eladó az ezzel/ezekkel kapcsolatos minden (kártérítési) felelősségét kizárja, amit a Vevő a regisztrációval kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.


Egyéb:

Jelen feltételeket az Eladó szabadon módosíthatja. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Feltételekben foglalt szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelenné nyilváníthatja a Vevő megrendelését. A weblap üzemeltetője és/vagy az Eladó fenntartja a jogot, hogy weboldalon található tartalom jogosulatlan használata, így idegen honlapon a tartalom részének vagy egészének közzététele előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, a honlap tartalmának külső támadása, hírlevélben, vendégkönyvben a törvényes előírásokat és/vagy társadalmi normákat sértő esetekben, illetve e-mailben történő szándékos vírusküldés, kéretlen levélküldés - spam - esetén a szükséges jogi lépéseket megtegye, és a jogsértő fél elérhető adatait a hatóságoknak átadja.

Vitarendezés:

Jelen szerződésből fakadó minden vitát a felek békés úton igyekeznek rendezni tiszteletben tartva egymás jogait és érdekeit. Elsősorban a Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testületnél, (2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefon: 06-34-513-010), amennyiben ez nem vezet eredményre, vitájuk eldöntésére alávetik magukat a Tatabányai Városi Bíróság illetékességének. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1993. LXXVIII.tv., valamint a PTK rendelkezései az irányadók.

 

ODR Link:

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@vertespapir.hu

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Tárhely szolgáltató:

Tárhely szolgáltató: PWS Online Kft.

Tárhely szolgáltató székhelye: 9011 Győr, Szikes út 25.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@pws-online.com